Vārda dienu svin: Liesma, Elita, Alita / 18.09.2018

booked.net

Jaunumi

Skatuves runas konkurss “Zvirbulis - 2018”

Zvirbulis 201823. februārī Ādažu vidusskolā 5. - 12. klašu skolēniem notika tradicionālā skolēnu skatuves runas konkursa 1. kārta.
Konkursa mērķi un uzdevumi ir izkopt skolēnos nacionālo identitāti, veicināt viņu emocionālo un radošo pašizpausmi, izmantojot vārda mākslas spēku; attīstīt un pilnveidot skolēnu skatuves runas kultūru un aktiermeistarību; attīstīt skolēnu koncentrēšanās spējas, emocionalitāti veidot iztēli un prasmi noturēt auditorijas interesi; sekmēt jauniešu interesi par latviešu un pasaules literatūras mantojumu un devumu latviešu nacionālās kultūras veidošanā.
Šajā gadā skolēnu skatuves runas konkursa darbu izvēle bija tematiski jāsaista ar skolēnu pašidentitāti, nacionālās un valstiskās identitātes stiprināšanu. Ieteicamās daiļdarbu tēmas: es pats, valoda, ģimene, mans novads/pilsēta, brīvība, Tēvzeme, ņemot vērā, ka 2018.gadā svinam Latvijas valsts 100gadi un 2018.gadā ir atzīmējamas jubilejas rakstniekiem un dzejniekiem – Rūdolfam Blaumanim, Leonīdam Breikšam, Guntaram Godiņam, Imantam Ziedonim, Ojāram Vācietim, Olgai Lisovskai, Elīnai Zālītei u.c.
Paldies skolēniem par uzdrīkstēšanos un spilgtu izvēlētā daiļdarba sniegumu. Paldies skolotājām par atbalstu.

©2018 Ādažu vidusskola

Search