Vārda dienu svin: Melānija, Imanta / 19.08.2017

booked.net

Atbalsta personāls

Skolēna atbalsta personāls

     Konsultācijas vecākiem
skolēna uzvedības korekcijai un atbalstam mācību darbā
Iepriekš vienojoties par tikšanās laiku
Inese Roste (C-301. kab.)
trešdien plkst. 18.00-20.00
ceturtdien plkst. 08.00-09.00 un 18.00-20.00
piektdien plkst. 08.00-09.00
mob.tālr. 26013723
     Izglītības psihologi Iepriekš vienojoties par tikšanās laiku

Liene Cellere-Celerte (304.kab.) trešdienās
mob.tālr. 25990740

Liene Stērniniece (C-101.kab.) pirmdienās, otrdienās, trešdienās,
ceturtdienās
mob.tālr. 26545615

Anda Suharevska (304.kab.) otrdienās
mob.tālr. 26789309

Anna Tretjakova (104.kab.) katru darba dienu
tālr. 67709328

     Skolotāji logopēdi

Gunta Pļaveniece (C-103.kab.) otrdienās, trešdienās, ceturtdienās, piektdienās

Aiga Pavasare (123.kab.) pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās

Svetlana Stepane (C-201.kab.) otrdienās, trešdienās, ceturtdienās
tālr. 67996165

     Sociālie pedagogi

Agita Alksne (119. kab.) otrdienās, ceturtdienās un piektdienās

Ramona Gredzena (119. kab.) pirmdienās un trešdienās

tālr. 67709329

     Speciālie pedagogi katru darba dienu (saskaņā ar stundu sarakstu)

Jolanta Osīte
Irita Skaistkalne-Virka
Inese Veģe
tālr. 67996165

     Skolas mediķi (328. kab.) katru darba dienu

Ārste Una Caune
Medmāsa Rita Zakare
tālr. 67997912
mob.tālr. 29867625

©2017 Ādažu vidusskola

Search