Vārda dienu svin: Meldra, Meldris, Melisa / 21.07.2019

booked.net

Karjeras izglītība

×

Paziņojums

Lack of access rights - File 'http:/www.adazuvidusskola.lv/cache/5/d577b9a3e7ecb3cbca3475dd646ba2ae.jpg'

Lack of access rights - File 'http:/www.adazuvidusskola.lv/cache/2/b2982a62422caf6f00227e053403114f.jpg'

Karjeras izglītība

Karjeras izgl

Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs (projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001) 2016. gada 1. janvāris – 2020. gada 31. decembris

Pedagogi karjeras konsultanti

  Sandra Briede (pamatskola, vidusskola)  kab. A - 008
  Jeļena Daktiņa (sākumskola)   kab. C- 302
  Gundega Kaugure (sākumskola)    kab. C- 305               Tālr.: 67996165

Individuālas tikšanās pēc vienošanās Ādažu vidusskolas e-klases e-pastā

Karjeras izglītība jauniešiem palīdz:
*   Izprast sevi
*   Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus
*   Veidot pašapziņu
*   Apzināt savas stiprās un vājās puses
*   Plānot un vadīt savu karjeru
*   Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus
*   Pētīt izglītības iespējas
*   Pieņemt lēmumu

IESKATIES!

Karjera1

Karjeras veidošana ir nepārtraukts process, kura gaitā cilvēks izmanto informāciju par sevi un apkārtējo pasauli, analizē un pielieto to, lai izvēlētos savu nodarbošanās jomu un pēc tam jau konkrētu profesiju.
Ir svarīgi apzināties, ka cilvēks pats piedalās savas dzīves (karjeras) veidošanā un plānošanā.
Karjeras veidošana turpinās visas cilvēka dzīves garumā. Mainās cilvēks, mainās pasaule, rodas jaunas darba vietas un jaunas profesijas. Mainās prasības pret darbiniekiem.
Viens no veiksmīgas karjeras nosacījumiem ir līdzsvars starp darbu, ģimeni un brīvo laiku.
Karjeras izglītības īstenošana skolā notiek atbilstoši izstrādātājai programmai, izmantojot daudzveidīgas mācību metodes un darba organizācijas formas:
     * mācību priekšmetu stundas;
     * klases stundas;
     * individuālās nodarbības;
     * ārpusstundu pasākumus;
     * mācību ekskursijas.
Skolēnu pašizpētes rezultāti, mācību sasniegumu pierādījumi u. c. ar karjeras izglītību saistīti materiāli tiek apkopoti mapēs (Portfolio).

Karjera2Vecākiem

Ja jums ir sākumskolas vecuma bērns un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:
     * palīdziet bērnam būt profesionāli veiksmīgam - uzticētajiem uzdevumiem jāatbilst bērna spējām, tie nedrīkst būt pārāk sarežģīti;
     * sargājiet bērnu no pārāk augsta prasīguma pret sevi un citiem;
     * audziniet bērnu darbībā;
     * palīdziet bērnam tikai tad, kad viņš to lūdz;
     * ļaujiet attīstīties centīgai personībai.

Karjera3Ja jums ir pusaudzis un jūs vēlaties mērķtiecīgi piedalīties bērna karjeras plānošanas procesā:
     * pusaudžiem vajag pietiekami daudz laika sev un savam interesēm
     * ar bērnu jāveido savstarpējas uzticības un uzmundrinājuma attiecības
     * jāatzīst aktivitātes, kurās pusaudzis uzrāda labus rezultātus
     * jāpalīdz pusaudzim rast atbildes uz jautājumiem, kas saistīti ar identitāti, ja pusaudzis tādus uzdod
     * jāatbalsta pusaudža izvēles un mērķi
     * jāiedrošina spert nākamo soli
Meklējiet šeit:
     http://www.viaa.gov.lv/files/news/727/mans_berns_izvelas_karjeru_web.pdf vai
     www.viaa.gov.lv/Euroguidance


Projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”
Sākot ar 20.03.2017. Ādažu vidusskola ir iesaistījusies Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējas un profesionālās izglītības iestādēs.” Projekta ietvaros pedagogu karjeras konsultantu vadībā tiks plānoti  un organizēti karjeras pasākumi Ādažu vidusskolas skolēniem.


Pasākumi


LidostaKarjeras attīstības atbalsta pasākums 3.klašu skolēniem “Mana sapņu profesija”
21.,22.,23.maijā, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana sapņu profesija” 3. klašu skolēniem.
Iepazīt savu sapņu profesiju skolēni devās uz starptautisko lidostu “Rīga.” Skolēni tika uzaicināti uzvilkt dzeltenas vestītes, kas norādīja, ka viņi ir lidostas viesi. Tālāk sekoja iepazīšanās ar biļešu reģistrācijas vietu un cilvēkiem, kas to dara, un bagāžas nodošanas vietu. Ļoti svarīga lidostā ir kontrole, kur tiek veikta nopietna pārbaude, kas palīdz darbiniekiem pārliecināties, ka pasažieri ievēro noteikumus, neapdraud sevi un citus.
Lidostas autobuss skolēnus izvadāja pa visu plašo teritoriju. Lidostā strādā cilvēki, kas ir atbildīgi par to, lai putni neapdraud lidmašīnas. Lai lidmašīnas varētu veiksmīgi kursēt, par to ir atbildīgi dažādi tehniskie darbinieki. Lidostas teritorijā regulāri dežurē  vietējā “ceļu policija”, vienmēr gatavībā ir ugunsdzēsēji.
Skolēni uzzināja, ka aviācijas nozarē strādā ne tikai piloti, stjuarti, bagāžas operatori un krāvēji, bet arī drošības kontroles inspektori, ugunsdzēsēji, gaisa ceļu dispečeri un dažādas citas profesijas, kuras ir nepieciešamas, lai lidmašīna veiksmīgi paceltos un nonāktu savā galamērķī. Skolēni varēja izjautāt profesionāļus par viņu darba specifiku, nepieciešamo izglītību un darba aprīkojumu.

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


31A70FCF DA9A 45A5 BD2C 9BF591B03D005235C051 7508 4E6C 9773 AA2C696E1F4DD1BEB095 7DDE 4157 A72F EA2DAED60786Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es – savas dzīves kapteinis!”
2019. gada 7. un 8. maijā, Ādažu vidusskolā, 8. klašu paralēlē  notika karjeras izglītības atbalsta pasākums "Es - savas dzīves kapteinis". Uzņēmēja un profesionāla personības izaugsmes trenere, mentore Laila Šēnberga vadīja praktisku nodarbību. Šīs nodarbības galvenās "pieturas" bija:
Pieredzes stāsts;
Mans apzinātais un neapzinātais dzīves ceļš, krustceles un lēmumi; Veiksmīgu cilvēku paradumi un kvalitātes;
Kā zināt, ka esi “SAVAS DZĪVES KAPTEINIS”;Mērķi, lēmumi, procesi;
Lēmumi un uzmanības noturēšana ceļā uz saviem dzīves panākumiem.


IMG 20190415 091834Karjeras attīstības atbalsta pasākums 4.klašu skolēniem “Profesiju karuselis”
15.aprīlī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju karuselis” 4. klašu skolēniem.
Tā bija  interaktīva, izglītojoša aktivitāte improvizācijas teātra aktieru jeb “K Komandas” izpildījumā. Aktieri ar kustībām attēloja dažādu profesiju pārstāvjus, gan “labos”, gan “sliktos” piemērus. Skolēnu uzdevums bija uzminēt profesiju, nosaukt šai profesijai nepieciešamās prasmes un iemaņas, kādi mācību priekšmeti būtu labi jāapgūst šo profesiju pārstāvjiem. Tika analizēti “sliktie piemēri” – ko nepareizi darīja vai nezināja profesijas pārstāvis.
Aktivitāšu laikā tika veicināta skolēnu izpratne par profesiju daudzveidību, par vispārīgām un specifiskām šo profesiju pārstāvju prasmēm. Skolēni tika iedrošināti uzstāties un paust savu viedokli, piemēroties dažādām situācijām un nebaidīties kļūdīties.   Foto
Paldies “K Komandai”- Ditai, Valdim un Dzintaram!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


IMG 20190408 082530 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 5.klašu skolēniem “Vēlos kļūt inženieris” 8.04. Ādažu vidusskolā projekta  Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros
Vai Tu jau esi izlēmis par ko kļūsi? Kur plāno mācīties? Kāda būs Tava dzīves profesija, karjera? Daudzus bērnus šie jautājumi kaitina un dzen izmisumā.... jo izvēlēties var tikai to, ko pazīst.  Profesijas izvēle var sagādāt lielas problēmas, ja pietrūkst tīri praktisku iespēju iepazīties ar šo profesiju darba rezultātu un pašiem tajās padarboties. Tādēļ ciemos aicinājām Mazās Brīnumzemes izglītības un tehnoloģiju centra meistarus, lai kopīgi mācītos, darbotos un izpētītu jaunākos tehnoloģiju un cilvēka roku darba sasniegumus.
8.aprīlis Ādažu vidusskolas 5. klašu skolēniem atšķīrās no ierastā ritma, katra klase 2 mācību stundas darbojās Mazās Brīnumzemes centra tehniskajā laboratorijā - pētīja miniatūrus auto, mājiņas un arī cilvēciņus, izpētīja to darbināšanas noslēpumus, kā arī paši strādāja praktiskajā darbnīcā.
Skolēni tika iepazīstināti ar profesijām un prasmēm, bez kurām nebūtu iespējams izveidot vienīgo mini pasauli Baltijā, kurā viss ir 87 reizes mazāks nekā dzīvē. Skolēni uzzināja kādēļ šodienas un nākotnes profesionāļiem ar vienu profesiju ir par maz. Nodarbību laikā puiši un meitenes iepazina gan tehnoloģijas, gan dažādos darba instrumentus, gan arī uzzināja kādas īpašības ir svarīgi attīstīt ikvienam, kas strādā tehnoloģiski un radoši augošā uzņēmumā.
Karjeras pasākuma otrajā daļā, katram skolēnam tika dota iespēja iejusties Mazās Brīnumzemes meistaru ikdienā - darbnīcā viņi apguva telpiskuma, mēroga un modelisma būves iemaņas un izveidoja paši savu pasaules maketu. Bērniem un jauniešiem tika dots uzdevums - atainot vietu, kur viņi plāno dzīvot un strādāt, kad izaugs. Darboties ar dažādiem telpiskiem un taktīliem materiāliem patika visiem un izveidotie maketi bija ļoti dažādi, pārsteidzoši un radoši. Dodoties mājup, izveidotos darbus dalībnieki ņēma līdzi – sava pašvērtējuma celšanai un nākotnes sapņu, prasmju un zināšanu iedvesmai.
Priecāsimies, ja atradīsiet laiku, lai pārrunātu skolēnu izveidoto nākotnes ieceru maketu un uzzinātu, kas viņu šajā nodarbībā aizrāva un iepriecināja. Esam pārliecināti, ka vismaz daži no skolēniem noteikti izvēlēsies savu nākotni saistīt ar mehatronikas jomu. Mazās Brīnumzemes meistari prombraucot visiem novēlēja, lai piepildās vispārdrošākie sapņi un ieceres un aicināja ciemos uz miniatūrās pasaules centru Siguldā – uz tikšanos!   Foto


 IMG 0158IMG 0163IMG 0165IMG 0167Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera”
4. un 5.aprīlī skolā notika karjeras izglītības pasākums “Tīģerīša karjera”, kura laikā 1.abcdeg un 4.d klašu skolēniem bija iespēja caur multfilmu tēliem veidot  izpratni par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Katrs bērns tika iesaistīts interaktīvā nodarbībā, rezultāts arī bija atkarīgs no bērniem. Tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo viedokļos.


Karjeras attīstības atbalsta pasākums 3.klašu skolēniem “Daudzveidīgo animācijas profesiju darbnīca”

IMG 20190325 081111 Copy25. martā, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Daudzveidīgo animācijas profesiju darbnīca” 3. klašu skolēniem.
25. marta rīts 3. klašu skolēniem iesākās mazliet citādi kā ierasts. Pieredzējušas animatores Kristīnas Šmites vadībā skolēni iepazina populārākās profesijas animācijā – scenārists, producents, režisors, skaņu mākslinieks, operators, kadru plāna zīmētājs, montāžists, skaņas režisors, animators, animatora asistents. Ļoti noderīgi bija uzzināt par katras profesijas lomu, nozīmi un pienākumiem filmas tapšanas gaitā un, kur mācīties, lai apgūtu šīs profesijas. Skolēnus iepazīstināja arī ar dažādiem animācijas veidiem – zīmētā animācija, plastilīna animācija, leļļu animācija.
Praktiski darbojoties darbnīcās, sākumā skolēni apguva kā darbojas programma un tehniskais aprīkojums Ivara Šmita vadība. Izmantojot Stop Motion tehniku (stopkadru animācija) un dažādus zīmētus tēlus, ko varēja papildināt ar saviem, skolēni veidoja īsas animācijas filmiņas. Varēja iejusties scenārista, animatora, operatora u.c. profesiju “ādā.” Lielākais prieks, protams,  bija par dažādajām pašu izveidotajām filmiņām, kas tiks atsūtītas uz skolu.   Foto
Paldies MULTENKULTEN nodarbību vadītājiem Kristīnai un Ivaram  par saturīgajām un interesantajām nodarbībām!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


logo 2019 v11Skola 2Skola 3Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. – 12. klašu skolēniem izglītības izstādes “Skola - 2019” apmeklējums
2. martā ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākuma izglītības izstādes “Skola - 2019” apmeklējums. Brauciens uz izstādi tika organizēts 9. – 12. klašu skolēniem. Izstādes apmeklējuma mērķis - iegūt visaptverošu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.
Pasākums norisinājās Ķīpsalā. Šis ir nozīmīgākais izglītības iespēju notikums, kas pulcē jauniešus un piedāvā kvalitatīvu un vispusīgu informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārzemēs.


IMG 0666IMG 0668IMG 0672IMG 0673

 

 

 

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesijas zobu veselības nodrošināšanā”
2019. gada 5. februārī Ādažu vidusskolā 4. un 5. klasēs notika karjeras izglītības bezmaksas pasākums "Profesijas zobārstniecībā". Rīgas Stradiņa Universitātes zobārstniecības fakultātes 2. kursa studentes interaktīvā nodarbībā iepazīstināja skolēnus ar visām mutes dobuma veselībā iesaistītajām profesijām, sasaistot to ar konkrētiem studiju virzieniem un skolas laikā apgūstamajiem svarīgākajiem priekšmetiem. Pastāstīja par savu personīgo studiju pieredzi un sniedza uzskatāmu priekšstatu par savlaicīgu mutes dobuma un zobu higiēnu.


25 janvaris

 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums ‘Kā realizēt savu ieceri?”
25.01.2019. Ādažu vidusskolā notika karjeras izglītības pasākums "Kā realizēt savu ieceri?". Projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 ietvaros, pirmo klašu skolēniem bija iespēja iepazīties ar veselīgo našķu ražošanas procesā iesaistītajām profesijām, dzirdēt personīgo profesionālās izaugsmes stāstu un praktiski izmēģināt savas spējas un intereses produkta tapšanas gaitā.


Karj4 1Karj4 2Karj4 3Karj4 4Karjeras attīstības atbalsta pasākums 4.klašu skolēniem “Kā realizēt savu ieceri?”
18. janvārī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kā realizēt savu ieceri?” 4. klašu skolēniem.
SIA “Sēklu muss” vadītāja Agnese Nazareca ciemojās Ādažu vidusskolā. Agnese skolēnus iepazīstināja ar savu profesiju un ar to, kā vispirms radās ideja, tad pamazām tā pārvērtās realitātē un tika izveidots uzņēmums, kurā bez roku darba iztikt nav iespējams. Speciāliste uzbūra nelielu ražotni un skolēniem bija iespēja iedomāties un iejusties darbinieku lomā. Katrs varēja pārliecināties, ka darbs veicams rūpīgi un atbildīgi.
Paldies Agnesei par skolēnu prieku un mirdzošajam acīm!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


MovieKarjeras attīstības atbalsta pasākums 2. klašu skolēniem “Iepazīstam audiovizuālās profesijas!”
29. novembrī un 7.,11.,17.,18.,19. decembrī, projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros, notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Iepazīstam audiovizuālās profesijas!” 2. klašu skolēniem.
Pasākums norisinājās MOVIE- studija telpās Rīgā. Pieredzējušas pasniedzējas vadībā skolēni caur sajūtām, spēlēm, darbošanos grupās un pa vienam iepazina populārākās audiovizuālās profesijas – scenārists, producents, režisors, skaņu mākslinieks, operators, aktieris. Ļoti noderīgi bija uzzināt par katras profesijas lomu, nozīmi un pienākumiem filmas tapšanas gaitā.
Praktiski darbojoties, skolēni rakstīja scenāriju, iejutās aktieru un režisoru lomā. Kā operatori mācījās uzņemt tuvplānu, kopplānu un vidējo plānu. Tika demonstrēti arī dažādi kameras leņķi, lai panāktu, ka kāds no tēliem kadrā izskatās vājāks. Lielu sajūsmu izraisīja spēles “Lielveikals, ” “Starpbrīdis” un “Plosts,” kur skolēni iejutās katrs savā izvēlētajā lomā un kā aktieri to visu laiku atveidoja.
Neparasta izrādās ir profesija – skaņu mākslinieks (FOLEY artists). Skolēniem demonstrēja video, kā ar dažādu priekšmetu un materiālu palīdzību var radīt dažādas skaņas, piemēram, sniega gurkstēšanu zem kājām, lietus čabināšanu…
Nodarbības nobeigumā skolēni izspēlēja ainu “Sabiedriskais transports,” ko nodarbības vadītāja nofilmēja, apstrādāja īpašā programmā un pielika skaņu. Nodarbības beigās šis video tika parādīts skolēniem.
Paldies MOVIE-studijas saimniecei Katjai Ļevikinai un nodarbību vadītajai Eleonorai Beatrisei Stabiņai par saturīgajam un interesantajām nodarbībām!  Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


20181217 105838 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 10., 11. un 12. klašu skolēniem “Vēlos kļūt uzņēmējs”
2018. gada 17. decembrī Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Vēlos kļūt uzņēmējs” 10.a, 10.b, 11.a, 11.b, 12.a un 12.b klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Karjeras attīstības atbalsta pasākums tika īstenots, lai pilnveidotu jauniešu  izpratni par uzņēmējspēju attīstīšanas iespējām, attīstītu skolēnu prasmes karjeras mērķu definēšanā un stratēģiskā plānošanā, pilnveidotu skolēnu sadarbības prasmes komandas darbā, attīstītu stratēģisko un loģisko domāšanu, pilnveidotu prezentēšanas prasmes.
Pasākuma ietvaros tika īstenotas 8 nodarbības. Divas 40 min. garas personīgās izaugsmes trenera vadītas nodarbības par tēmu “Uzņēmējspējas, to attīstīšana” ar skolēnu iesaisti diskusijās un praktiskā darbā, uzņēmējspēju pašnovērtējuma izveidi darba lapās, uzņēmējspēju attīstīšanas plāna sagatavošanu, kā arī spēles “Vilks vai suns ”izmantošanu sava uzņēmuma potenciāla novērtēšanai 10.a un 10.b klašu skolēniem laikā no plkst.9.10 līdz 11.40.
Divas 40 min. garas  personīgās izaugsmes trenera vadītas nodarbības par tēmu “Karjeras mērķu definēšana un stratēģiskā plānošana” ar skolēnu iesaisti diskusijās un praktiskā darbā, ieskaitot mērķu ekoloģijas pārbaudi 11.a un 11.b klašu skolēniem laikā no plkst. 10.50 līdz 12.15, kā arī trīs 30 min. garas personīgās izaugsmes trenera vadītas nodarbības par tēmu “Biznesa misija – praktisks uzdevums grupās” un   viena 30 min. gara nodarbība sevis un savu ideju prezentēšanai, labie un sliktie piemēri prezentēšanā, apģērba, stājas, žestu un balss nozīme prezentēšanas rezultāta sasniegšanai, ieskaitot 15 sekunžu rīka izmantošanu un praktisku uzdevumu – sevis kā potenciāla darbinieka prezentāciju 12.a un 12.b klašu skolēniem no plkst. 13.00 līdz 15.10.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle.
Pasākums “Vēlos kļūt uzņēmējs” palīdzēja vidusskolēniem pilnvērtīgāk izprast  mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu, kā arī to, ka un kā  nepieciešams rīkoties,  lai savus izvirzītos mērķus sasniegtu.   Foto

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants


IMG 9948 CopyIMG 9949 CopyIMG 9953 CopyNodarbinātības valsts aģentūras karjeras atbalsta pasākums Ādažu vidusskolā
2018.gada 7.decembrī Ādažu vidusskolā viesojās NVA Rīgas reģionālās nodaļas pārstāve karjeras konsultante Inese Markēviča, kura vadīja karjeras atbalsta pasākumu 9.a, 9.b, 9.c, 9.d, 9.e, 9.g  klašu skolēniem, lai padziļinātu jauniešu izpratni par sevis izpētes iespējām, izglītības iespējām pēc 9.klases beigšanas un pilnveidotu jauniešu karjeras lēmumu pieņemšanas prasmes. Īpaši sagatavotā prezentācijā 9.klašu skolēni tika iepazīstināti ar Nodarbinātības valsts aģentūras pakalpojumiem, kuru mērķis ir sniegt karjeras atbalstu jauniešiem. 22 jaunieši, kuriem karjeras lēmuma pieņemšanai nepieciešams papildus  atbalsts, lai nekļūdītos būtiskas izvēles veikšanā, tika pieteikti individuālajām karjeras konsultācijām NVA.
Paldies par šo lielisko iespēju padziļināt izpratni par sevis izzināšanas iespējām, izglītības iespējām un karjeras lēmuma pieņemšanas iemaņu pilnveidošanu NVA karjeras konsultantei Inesei Markēvičai!
Būtiski, ka jauniešiem pastiprinājās izpratne par to, ka viņi paši nevis kāds cits ir atbildīgi par to, cik veiksmīga vai nē būs viņu karjera.                                                                      

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants


IMG 9936 CopyVentspils augstskolas studenti vada karjeras atbalsta pasākumu Ādažu vidusskolas 10.,11. un 12.klašu skolēniem
2018.gada 7.decembrī Ādažu vidusskolā viesojās Ventspils augstskolas studenti ar izzinošu vieslekciju, karjeras konsultāciju un radošajām darbnīcām, lai iepazīstinātu vidusskolēnus ar studiju iespējām, īpašu uzsvaru liekot uz mūsdienu darba tirgū pieprasītām profesijām. Pasākumu vadīja Ventspils augstskolas studenti no dažādām fakultātēm. Vidusskolēni tika iepazīstināti ar studiju programmām, studiju vidi, aktivitātēm ārpus lekcijām, iespējām doties ERASMUS apmaiņas programmās, stipendijām, īpašu motivēšanas sistēmu un darba iespējām ne vien pēc augstskolas absolvēšanas, bet arī sākot jau ar 2. studiju gadu.
Uzvarētājiem interesantāko jautājumu uzdošanā un radošajās darbnīcās tika apbalvoti ar nelielām Ventspils augstskolas piemiņas balvām.   Foto
Paldies Ventspils augstskolas studentu komandai par interesanto karjeras atbalsta pasākumu!                                                          

Sandra Briede - pedagogs karjeras konsultants


IMG 20181102 WA0005Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Profesiju daudzveidība zoodārzā”
2018.gada  30. un 31. oktobrī Ādažu vidusskolas 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e un 6.g klases skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā - mācību ekskursijā -  “Profesiju daudzveidība zoodārzā”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar Rīgas Nacionālajā zooloģiskajā dārzā esošajām profesijām, darba vidi un specifiku, nodrošinot tikšanos ar dažādu profesiju speciālistiem un izglītojamo iesaisti novērojumu veikšanā un diskusijās, sava viedokļa paušanā, kā arī jautājumu un atbilžu sniegšanā.
Skolēni tika iepazīstināti ar visdažādāko profesiju pārstāvjiem – valdes priekšsēdētāju, sabiedrisko attiecību speciālistu, grāmatvedi, ekskursijas vadītāju, veterinārārstu, zoologu, entomologu, dzīvnieku kopēju, uzraugu un taksidermistu.   Karjeras pasākuma dalībnieki uzzināja, kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajās profesijās, ka arī to, kāda ir šo profesiju darba vide (biroja telpas, veterinārā ambulance, terārija ēka, tropu māja, akvāriju zāle utt.). Protams, ka darbam zooloģiskajā darbā ir sava specifika, lai strādātu ar dzīvniekiem, ir patiesi jāmīl darbs, ko dara.   Foto

Sandra Briede Pedagogs karjeras konsultants


PirkstiniKARJERAS NEDĒĻA Ādažu vidusskolas sākumskolā 08.10.2018.-12.10.2018.

Mērķis: Popularizēt karjeras izglītību skolā.
Uzdevumi:

 • Radīt priekšstatu par karjeras izglītības nepieciešamību un nozīmīgumu jau sākumskolas posmā.
 • Sniegt informāciju par šī laika profesiju daudzveidīgumu.
 • Rast iespēju izzināt, izpētīt konkrētas profesijas.
 • Veicināt skolēnu pašizpēti ar mērķi atklāt savās stiprās puses, intereses, kas vēlāk palīdzētu profesijas izvēlei.

Nedēļas laikā izdevās:

 • Izpētīt profesijas, kuras populāras šodien;
 • Izpētīt savas intereses, lietas, kas padodas;
 • Ieviest  KARJERAS  PORTFOLIO ;
 • Apmeklēt skolas observatoriju, lai uzzinātu, kāda profesija jāiegūst, lai strādātu observatorijā;
 • Izspēlēt spēles “Profesiju karuselis”, “Uzmini profesiju”;
 • Uzzīmēt savu vecāku profesijas,  nākotnes profesijas;
 • Noskatīties mācību filmas par profesijām;
 • Sagaidīt ciemiņus klasē, kuri iepazīstināja ar savām profesijām: geologs, virsnieks, robežsargs, menedžeris, IT speciālists, ārsts, kinologs, apdrošināšanas speciālists.   Foto

Liels PALDIES 1.klašu vecākiem par atsaucību un piedalīšanos!


IMG 8728 CopyIepazīstam Ādažu novada pašvaldību
Piektdien, 12.oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros, visiem ceturto klašu skolēniem bija iespēja paviesoties Ādažu novada Domē. Ēkas vestibilā mūs sagaidīja laipna darbiniece, kura īsumā pastāstīja par pašvaldības funkcijām. Pēc tam devāmies apskatīt darba kabinetus, tikties ar darbiniekiem. Pirmās mūs uzņēma izdevuma Ādažu Vēstis veidotājas, kuras skolēniem stāstīja par nepieciešamajām prasmēm un zināšanām, lai apgūtu žurnālista, fotogrāfa un citas laikraksta tapšanai vajadzīgās profesijas. Nākamā tikšanās bija ar Domes izpilddirektoru Gunti Porieti. Viņš interesanti pastāstīja par to, ko tad dara deputāti un domes darbinieki. Diemžēl neizdevās satikt Domes priekšsēdētāju Māri Sprindžuku, bet bijām viņa kabinetā un skolēni varēja apsēsties apspriežu telpā pie lielā galda, lai uz brīdi iztēlotos sevi kādā no tikko iepazītajiem amatiem.   Foto
Ekskursijas nobeigumā skolēni saņēma dāvanā krāsojamo grāmatu - Ādažu novada attīstības programma 2016-2022
Paldies par šo pasākumu atsaucīgajiem Ādažu novada domes darbiniekiem! Paldies mūsu skolas skolotājām - karjeras konsultantēm un skolotājai Anitai Milancejai par pasākuma organizēšanu!

4. klašu skolēnu un audzinātāju vārdā Ilze Dreimane


IMG 20181010 105953 Copy1. – 4. klašu skolēnu ekskursija uz skolas observatoriju
9. un 10. oktobrī, Karjeras nedēļas ietvaros 1. – 4. klašu  skolēni varēja apmeklēt Ādažu vidusskolas observatoriju. Tur skolēnus sagaidīja Gundars Leonovičs, kurš kā projekta “Observatorijas atjaunošana” vadītājs,  trīs gadu laikā kopā ar citiem Ādažu vidusskolas skolēnu vecākiem ieguldīja savu darbu observatorijas atjaunošanā.
Skolēni varēja redzēt teleskopu, kas iegādāts par vecāku ziedojumiem, aplūkot kustīgo kupolu un palūkoties uz Ādažiem caur teleskopu. Sajūsma, apbrīns un prieks staroja no katra skolēna.
Skolēni iepazinās ar brīvprātīgo darbu – darbu, ko veic bez atlīdzības. Tam piemērs ir pašu skolēnu vecāki observatorijas atjaunošanā. Tika spriests, kādi mācību priekšmeti jāmācās, lai strādātu observatorijā. Foto
Paldies Gundaram Loenovičam par atsaucību!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


IMG 20180530 WA0004Ādažu vidusskolas 4. klašu un 3.d klases skolēni 22., 28.,29.30. maijā devās mācību ekskursijā uz ražotni “Rūdolfs”, kur notika karjeras attīstības atbalsta pasākums „Ražots Latvijā”
Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Tā mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar ražošanas procesu un darbam nepieciešamajām profesijām. Sniegt praktisku ieskatu darbu norisē un profesiju pielietojumā. Palīdzēt sākumskolas skolēniem  skaidrāk apzināties savus talantus, apgūt mērķu plānošanas tehniku un ieraudzīt, ko nepieciešams darīt jau skolas laikā, lai tuvotos savai izvēlētajai nākotnes profesijai.   Foto

Jeļena Daktiņa, pedagogs karjeras konsultants


20180522 134830 CopyJūras un jūrniecības profesijas
Laikā no 2018.gada 21.maija līdz 25.maijam Ādažu vidusskolas 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 6.e, 6.g, 7.a, 7.b, 7.c un 7.d klašu skolēni piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā “Jūras un jūrniecības profesijas”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Pasākuma ietvaros Ādažu vidusskolas 6. un 7.klašu skolēni apmeklēja Novikontas Jūras koledžu, kur tuvāk iepazinās ar jūras un jūrniecības profesijām. Skolēni iejutās kuģa kapteiņu, stūrmaņu un mehāniķu lomās, veicot dažādus praktiskus uzdevumus uz navigācijas un manevrēšanas simulatoriem. Meitenes un zēni iepazinās ar mācību programmu koledžā, un uzzināja par jūrniecības profesijām no jūrniekiem, kuri strādā Novikontas Jūras koledžā. Interaktīvā programma ļāva skolēniem ienirt gan mācību procesā, gan darba vidē uz kuģa. Viņi uzzināja, kā orientēties okeānā, izmantojot vismodernākos kuģu simulatorus, mēģināja glābt slīkstošu cilvēku aiz kuģa borta, sniegt pirmo palīdzību, saviem spēkiem pietauvot kuģi ostā, izvairīties no sadursmes ar citiem ūdens transporta līdzekļiem un šķēršļiem, dzēst ugunsgrēku un veikt daudz citu uzdevumu.   Foto

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants


20180522 082931 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 8.klasēm “Es – savas dzīves kapteinis”
2018.gada 22. un 23.maijā Ādažu vidusskolā 8.a, 8.b, 8.c, 8.d, 8.e un 8.g klašu jauniešiem tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es – savas dzīves kapteinis.” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija pilnveidot skolēnu izpratni par sevis izzināšanu un lēmuma pieņemšanu.
Personības izaugsmes treniņa laikā jaunieši pilnveidoja izpratni par to, kas ir karjera un kādas kvalitātes to veido. Jaunieši noskaidroja, kādas īpašības piemīt cilvēkam, kurš veido veiksmīgu karjeru. Klausoties personības izaugsmes treneres Lailas Zariņas pieredzes stāstu, 8.klašu skolēni uzzināja, kā pasākuma vadītāja jutās, pieņemot lēmumus, un kā šie lēmumi ir ietekmējuši viņas karjeru.
Izprotot to, vai lēmums ir tas pats, kas izvēle, jaunieši uzzināja, ka eksistē 3 kvalitātes – mērķtiecība (mērķis), lēmuma pieņemšana (izvēles izdarīšana) un process kā kvalitāte, -   kuras ietekmē to, vai cilvēka karjera ir veiksmīga vai nē.  
Personības izaugsmes treniņa laikā katrs dalībnieks guva pārliecību, ka nav jābaidās izdarīt izvēles caur savas personības prizmu, pieņemt lēmumus un sekot kvalitatīviem procesiem ceļā uz saviem panākumiem.   Foto

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants


20180515 082729 Copy2018. gada 15.maijā Ādažu vidusskolā 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 5.e un 5.g klases skolēni piedalījās karjeras atbalsta attīstības pasākumā “Multimediju dizaina profesijas”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar tādām multimediju profesijām kā vizuālās reklāmas speciālists, interjera noformētājs un animators, ka arī ar animācijas jomā saistītajām profesijām – filmu mākslinieks, bērnu grāmatu ilustrātors, scenogrāfs un grafiskais dizainers. Skolēni uzzināja kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai varētu veiksmīgi strādāt šajās profesijās. Vēlāk, pasākuma otrajā daļā skolēni meistarklašu laikā nelielās, bet saliedētās komandās darbojoties ‘stop motion’ un zīmētas animācijas tehnikās, iejutās profesionāļu lomās. Būdami gan scenārija autori gan multiplikatori, viņi apguva scenārija, kadrēšanas, tēlu, fonu, kustības un filmēšanas pamatus, izveidoja un nodemonstrēja nelielas animācijas filmiņas.
Paldies par interesanto pasākumu biedrības “MULTENKULTEN” radošajai komandai.   Foto

Sandra Briede Pedagogs karjeras konsultants


IMG 20180509 091111 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 1.klašu skolēniem “Pētām un izzinām profesijas Latvijā”                   
9. maijā  Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Pētām un izzinām profesijas Latvijā” 1. klašu skolēniem.
Pasākuma mērķis bija iepazīties ar tik retu profesiju, kā stikla pūtējs un uzzināt, kādas zināšanas, prasmes, rakstura īpašības nepieciešamas, lai veiksmīgi darbotos šajā jomā, kur  iespējams apgūt profesiju, cik ilgi jāmācas, kāda ir aparatūra, ja tāda ir, darba drošība, darba specifika.
Skolēni uzzināja no kādām smiltīm gatavo stiklu, kāds ir šo smilšu sastāvs, cik lielā temperatūrā kūst stikls. Visu acu priekšā meistars gatavoja figūriņas no stikla. Praktiski darboties varēja arī paši skolēni. Izrādās, figūriņu gatavošana ir stikla plastika, bet ir arī stikla pūtēji. Tas viss ir 100% roku darbs un tādā veidā Latvijā meistari  strādā vienīgie. Skolēni varēja izmēģināt, cik pareizi un spēcīgi vai, gluži otrādi, vāji jāpūš speciālas sagataves , lai veidotos stikla burbulis. Uzmanīgākie un pacietīgākie varēja nopelnīt balviņas. Foto

Paldies Ventspils stikla pūtējiem!

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


 Latvijas Universitātes izbraukuma pasākums Ādažu vidusskolā

DSC 0067 1DSC 0084 1DSC 0093 1DSC 0097 1
2018.gada 27.aprīlī karjeras izglītības pasākumu ietvaros no plkst. 9.00 līdz 12.45 pie Ādažu vidusskolas piestāja īpaši aprīkots Latvijas Universitātes autobuss kopā ar šīs augstskolas vēstnešiem, lai iepazīstinātu vidusskolēnus ar daudzveidīgo studiju programmu klāstu, studentu dzīvi, ārpusstudiju aktivitātēm, pašpārvaldi un atbildētu uz jauniešus interesējošiem jautājumiem. 12.a, 12.b, 11.a, 11.b, 10.a un 10.b klases skolēni paviesojās interaktīvajā autobusā, sarunājās ar LU vēstnešiem, saņēma LU informatīvos materiālus par studijām un TV ekrānā noskatījās video par kādu no 13 fakultātēm. Tiem jauniešiem, kuri ir izvēlējušies Latvijas Universitāti par nākamo mācību iestādi, pasākuma laikā bija iespēja aizpildīt ātro testu “Pastudē sevi” un gūt pārliecību par studiju un profesijas izvēles atbilstību.
Paldies Latvijas Universitātei par jauniešiem sniegto informāciju, informatīvajiem materiāliem, atbildēm uz jautājumiem!

Sandra Briede pedagogs karjeras konsultants


Karjeras attīstības atbalsta pasākums 10. un 9.klašu skolēniem “Manai personībai piemērotākā darba nozare”

ML 1ML 22018.gada 24. un 25.aprīlī Ādažu vidusskolā 10.ab un 9.abcde klases jauniešiem tika īstenots karjeras attīstības atbalsta pasākums “Manai personībai piemērotākā darba nozare”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.

Pasākumā jaunieši veica individuālo darbu uz īpaši izstrādātām testa formām. E.Šteins “Karjeras enkuri” – tests paredzēts indivīda konkrētās karjeras virzības un tās izteiktības pakāpes noteikšanai. 10 dienu laikā katram pasākuma dalībniekam tiks izsniegti testa rezultāti (PDF) papīra formā par viņa personības piemērotību profesijai vai darba nozarei.
Personības izaugsmes treniņa laikā jaunieši veica pašnovērtējumu uz īpaši sagatavotām darba lapām un saņēma atgriezenisko saiti pašnovērtēšanas darba apkopojumu par  paveikto.
Izprotot to, kas mūs motivē visvairāk – prieks un socializācija, palīdzēšana citiem, fakti un cipari vai izaicinājums – mēs varam noskaidrot savas personības un temperamenta tipu. Mēs visi esam kā dārgakmeņi, tikai ļoti dažādi – safīri, pērles, smaragdi un rubīni, visi esam vērtīgi, sev un sabiedrībai tik nepieciešami, tāpēc veiksmīgas karjeras veidošanai jāmācas pareizi komunicēt.     
Personības izaugsmes treniņa laikā katrs dalībnieks noskaidroja savas  komunikācijas veidu un saņēma rekomendācijas saskarsmes prasmju pilnveidošanai, lai turpmāk varētu veidot veiksmīgu karjeru.
Paldies 10.a, 10.b, 9.a, 9.b, 9.c, 9.d un 9.e klases jauniešu vārdā personīgās izaugsmes trenerei, klīniskajai psiholoģei un lektorei Ingai Bitei par lietderīgo personīgas izaugsmes treniņu.

Sandra Briede, pedagogs karjeras konsultants


ML karj 1Šī gada 4. un 6. aprīlī, 4.abcdegl un 3.d klašu skolēniem notika praktiska nodarbība "Mērķu plānošanas stunda" kuru vadīja biedrības “Jauniešu akadēmija Pacelt Pasauli" pārstāvji.
Pasākums atbalstīts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.
Nodarbības mērķis bija palīdzēt sākumskolas skolēniem skaidrāk apzināties savus talantus, apgūt mērķu plānošanas tehniku un ieraudzīt, ko nepieciešams darīt jau skolas laikā, lai tuvotos savai izvēlētajai nākotnes profesijai.
Skolēni tika iepazīstināti ar teorētisko mērķu plānošanas tehniku un rīkiem (prezentācija un trenera sniegtā izskaidrojošā informācija), kā arī virzīti domāt par savu nākamo profesiju, apzinoties savas dotības un intereses. Ar izvirzāmo jautājumu paraugiem, skolēni tika sagatavoti mērķu kartes praktiskai veidošanai. Skolēni praktiski izstrādāja savu personīgo mērķu karti.   Foto

Jeļena Daktiņa, pedagogs karjeras konsultants


 IMG 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 2.klašu skolēniem “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu?”

3. un 4. aprīlī Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu?” 2. klašu skolēniem.
Pasākuma mērķis bija izzināt skolēnu intereses, spējas, talantus un attīstīt skolēnos sapratni par to, kas es esmu un kādai profesijai vairāk esmu piemērots.
Ar metodes “Asociācijas ar dzīvniekiem” un ar spēles “Ja es būtu…” palīdzību katrs dalībnieks vairāk iepazina sevi un savas labās īpašības, iepazina citus nodarbību dalībniekus, mācījās apzināt savas prasmes un iemaņas, lai darītu to, kas visvairāk patīk. Nodarbībā katrs varēja pasapņot par savu sapņu profesiju, savu sapni uzrakstīt, padomāt par to un klusībā vēlēties, lai tas piepildās.
Nodarbību vadītājas novēlēja :”Lai veicas dzīvē sasniegt izsapņoto un iecerēto!”
Paldies biedrības “Alternatīvā Attīstība” un projekta “Dari Latvijai” radošajai komandai mg. psych. Ingai Bitei un Mg. pedagoģijā Ērikai Leisai par saturīgajām un interesantajām nodarbībām!   Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


Tehnobuss 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 3.klašu skolēniem “Mana karjera inženierzinātnēs”
22. un 23. martā  Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Mana karjera inženierzinātnēs” 3. klašu skolēniem.
Skolēni interesantā veidā iepazinās ar mašīnbūves un metālapstrādes nozarē nepieciešamajām profesijām – programmējamo darba galdu iestatītāja, mehatroniķa, virpotāja, frēzētāja, metinātāja, elektriķa, atslēdznieka darbu. Darbs šajā nozarē ir ļoti interesants, aizraujošs un radošs. Ir arī izaugsmes iespējas, kas saistītas ar jaunākajām tehnoloģijām un datorprogrammām.
Visu šo svarīgo un interesanto skolēni iepazina TEHNOBUSĀ, kas ir pirmā mobilā demonstrāciju laboratorija Latvijā. Tas ir Mašīnbūves un metālapstrādes rūpniecības asociācijas (MASOC) īstenots projekts ar mērķi atraktīva veidā veicināt jauniešu interesi par inženierzinātnēm, īpaši par mašīnbūves un metālapstrādes specialitātēm.
Paldies instruktoriem un nodarbību vadītajiem Aināram Dambergam un Edvīnam Aizupietim!   Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


K 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 5.klašu skolēniem “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu?”
20. martā Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Kas es esmu, ko es varu un ko es protu ?”5. klašu skolēniem.
Pasākuma mērķis bija izzināt skolēnu intereses, spējas, talantus un attīstīt skolēnos sapratni par to, kas es esmu un kādai profesijai vairāk esmu piemērots.
Ar metodes “Asociācijas ar priekšmetiem” un ar spēles “Ja es būtu” palīdzību katrs dalībnieks vairāk iepazina sevi un savas labās īpašības, iepazina citus nodarbību dalībniekus, mācījās apzināt savas prasmes un iemaņas, lai darītu to, kas visvairāk patīk.
Paldies biedrības “Alternatīvā Attīstība” un projekta “Dari Latvijai” radošajai komandai mg. psych. Ingai Bitei un Mg. pedagoģijā Ērikai Leisai par saturīgajām un interesantajām nodarbībām! Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


Tk 1 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera ”3. klašu skolēniem
10. janvārī Ādažu vidusskolā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “Tīģerīša karjera ” 3.a, b, e, g, l klašu skolēniem.
Karjeras konsultants, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle Jolanta Priede rosināja skolēnus atbildēt uz jautājumiem -  Kas ir karjera? Kas ir karjeras konsultants?
Skolēnu uzdevums bija nosaukt dažādas profesijas, kas varētu būt multfilmas tēla Tīģerīša sapņu profesija. Nosaukto profesiju skaits bija iespaidīgas, pat līdz 82 profesijām.
Tālāk skolēni iejutās karjeras konsultanta lomā un palīdzēja Tīģerītim izvēlēties piemērotākās no visām  nosauktajām profesijām, pasakot un pamatojot arī kāpēc profesija būs piemērota vai nepiemērota.
Nodarbībā  caur multfilmas tēliem tika veidota skolēnu izpratne par to, kā noteikt spējas, prasmes un kā pieņemt lēmumu par atbilstošāko nodarbošanos, balstoties uz spējām un prasmēm. Tika veidota izpratne par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos. Foto

Gundega Kaugure, pedagogs karjeras konsultants


No idejas1No idejas2No idejas3No idejas4Karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz darbam” 1. - 2. klašu skolēniem
No 19. decembra līdz 21. decembrim Ādažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums “No idejas līdz darbam.” Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.
Skolēni tikās ar uzņēmuma SIA “Sēklu muss” vadītāju Agnesi Nazarecu. Viņa pastāstīja par to, kā darbojas uzņēmums, kādu profesiju pārstāvji uzņēmumā strādā, kādas īpašības nepieciešamas, lai sastrādātos komandā. Agnese Nazareca pastāstīja arī par to, kādi pienākumi ir viņai kā uzņēmuma vadītajai. Skolēni uzzināja, ka “Sēklu muss” ražo veselīgus saldumus, kas nesatur cukuru, glutēnu un e-vielas.
Agneses vadībā skolēni nodarbībās gatavoja saldumus no sēklām, žāvētām ogām un citam veselīgām lietām. Pagatavoto varēja glīti noformēt, iesaiņot un nest uz mājām, lai iepriecinātu ģimeni. Skolēni guva nelielu ieskatu kāda produkta tapšanā no gatavošanas, līdz noformēšanai un saiņošanai.
Paldies SIA “Sēklu muss” par interesantajām nodarbībām! Ādažu vidusskolas 1. un 2. klašu skolēni tagad zina, kas ir veselīgi našķi un kā tos gatavo.


20171205 130336 CopyKarjeras attīstības atbalsta pasākums 12. klašu skolēniem “Karjera sākas jau šodien”

2017.gada 5.decembrī Ādažu vidusskolā 12.a un 12.b klases jauniešiem tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Karjera sākas jau šodien”. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle.
Pasākuma nodarbību laikā tika aplūkoti tādi jautājumi kā karjeras veidošanas iespējamie scenāriji un faktori, kuri jāņem vērā, veidojot pārdomātu un apzinātu karjeras izvēli, mērķu definēšana un to sasniegšanas plāna izveide, karjeras lēmumu pamatotība un savu talantu apzināšanās un pielāgošana karjeras mērķiem un to sasniegšanas iespējām.
Jaunieši praktiski darbojās savu karjeras mērķu izvirzīšanā un karjeras izvēles veikšanā, kā arī padziļināja izpratni par karjeras veidošanas iespējamajiem scenārijiem un faktoriem, kuri jāņem vērā, veidojot pārdomātu un apzinātu karjeras izvēli.
Turpmāko izglītību iegūt ārzemēs ieinteresētajiem skolēniem, bija iespējams uzzināt par tiem plusiem un mīnusiem, ar kuriem ir saskārušies Latvijas jaunieši  dažādu valstu mācību iestādēs un sadzīvē.
12.klašu skolēni bija gandarīti un atzinīgi novērtēja šo iespēju attīstīt prasmes izskaidrot savu karjeras lēmumu pamatotību un spējas ne vien apzināties, bet arī  pilnveidot savus talantus un saskaņot tos ar karjeras mērķiem un to sasniegšanas iespējām. Foto

Sandra Briede


Karjeras attīstības atbalsta pasākums 9. klašu skolēniem “Es pats savas laimes kalējs”

Karjera 9 1Karjera 9 2Karjera 9 32017.gada 1.decembrī Ādažu vidusskolā tika rīkots  karjeras attīstības atbalsta pasākums “Es pats savas laimes kalējs” 9.a, 9.b, 9.c, 9.e, 9.d klašu skolēniem. Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros ar minētā projekta finansiālu atbalstu.
Lai savas nākotnes karjeras veidošanā ieinteresētie skolēni varētu pilnvērtīgāk izprast sevis izzināšanu, uzdodot lektorei jautājumus un sastādīt savu spēju un prasmju attīstības individuālos plānus, jaunieši pasākuma laikā no plkst. 9:10 līdz 14:30 piedalījās trīs grupās: 9.a, 9.b klašu 39 skolēni – 1.grupa; 9.c, 9.e – klašu 38 skolēni – 2.grupa; 9.d klases 19 skolēni – 3.grupa.
Karjeras attīstības atbalsta pasākumā 9.klašu skolēniem bija iespējams pilnveidot savu izpratni par sevis izzināšanu, mērķu izvirzīšanu, izvirzīto mērķu sasniegšanu, kā arī mācību priekšmetu sasaisti ar profesionālo karjeru nākotnē. Motivētākie skolēni sastādīja spēju un prasmju attīstības individuālos plānus, balstoties uz saviem izvirzītajiem un sabalansētajiem karjeras mērķiem, kā arī izveidoja katrs savu karjeras raksturlielumu kopumu ar unikālu nosaukumu.
Pasākumā tika aplūkotas tādas tēmas kā veiksme un tās veidošanās faktori, savas nākotnes veidošana kā veiksmīgam cilvēkam, 7 soļi, kas veicami veiksmīgas karjeras veidošanai, mērķu sabalansēšana ar vērtību skalu, veselības stāvokli un raksturu, spēju un prasmju attīstības individuālo plānu sastādīšana, balstoties uz izvirzītajiem un sabalansētajiem karjeras mērķiem. Skolēniem bija iespēja izveidot savu karjeras raksturlielumu kopumu ar unikālu nosaukumu.
Pasākumu vadīja Jolanta Priede - karjeras konsultante, RTU lektore ekonomikas un vadības jomās, RTU Karjeras centra dibinātāja un RTU Karjeras dienu projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle. 
Pasākums “Katrs pats savas laimes kalējs” palīdzēja 9.klašu skolēniem pilnvērtīgāk izprast sevis izpētes nepieciešamību un mērķu izvirzīšanas nozīmīgumu, kā arī labāk sagatavoties projekta darbam karjeras izglītībā un karjeras portfolio izveidei.

Sandra BriedeIMG 20171104 WA0000
IMG 20171104 WA0004Karjeras izglītība sākumskolā
Novembra mēnesī ar sākumskolas skolēniem par karjeras jautājumiem runāja Aivars Belis, 4.b klases skolnieka Roberta Beļa tētis. Interaktīvā lekcija “Mana karjera IT pasaulē” bija interesanta un aizraujoša. Skolēniem saprotamā, uzskatāmā veidā bija iespēja uzzināt par IT nozares profesiju daudzveidību, par prasmēm, kuras jāattīsta skolēniem skolas laikā. Aivars pastāstīja par savu personīgo pieredzi veiksmīgas karjeras veidošanā, kas kalpoja kā pozitīvs piemērs bērnu nākotnes plāniem. Paldies Aivaram Belim par nodarbībām 4. abcdegl un 3.d klašu skolēniem.


Csdd 1 Copy8. novembrī Ādažu vidusskolā notika karjeras attīstības atbalsta pasākums  1. – 2. klašu skolēniem “Profesiju daudzveidība saistībā ar mūsu drošību.”

Pasākums notika projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros.

Ceļu Satiksmes Drošības Direkcijas sabiedrisko attiecību specialiste Valda Kjaspere skolēniem interesanti un uzskatāmi pastāstīja, kas tad veido satiksmi, kādas profesijas nepieciešamas, lai varētu veidoties  satiksme, satiksmes drošība un kontrole. Skolēni varēja pārliecināties,  cik nepieciešamas ir profesijas, kas saistītas ar drošību ceļu satiksmē.                                                                                                                                                

Neizpalika arī pašu skolēnu aktīva darbošanās un vēlme parādīt zināšanas, risinot krustvārdu mīklu, saliekot puzli, atbildot uz jautājumiem. Liels prieks, protams, bija par balviņām katram skolēnam.
Paldies par interesantajām nodarbībām! Foto


Rudens 2017Mācību ekskursija “Ieskats vēsturnieka, ģeogrāfa, arheologa ikdienā”

20.oktobrī projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros un ar minētā projekta finansiālu atbalstu Ādažu vidusskolas 11.a un 11.b klašu skolēni piedalījās 3 praktiskajās nodarbībās Zaļā klasē Raiskumā, Pārgaujas novadā.
Lasīt vairāk Foto


IMG 20170926 095250 CopyŠogad septembrī un oktobrī, karjeras izglītības ietvaros, Ādažu vidusskolas 2. klašu skolēni viesojās Latvijas Kultūras akadēmijas Eduarda Smiļģa Teātra muzejā. Ekskursijas sākumā skolēni iepazinās ar latviešu teātra vēsturi.
Viens no ekskursijas mērķiem bija iepazīt ar skatuves mākslu saistīto profesiju daudzveidību, nozīmi un nepieciešamību. Gida vadībā tika iestudēta arī neliela izrāde. Skolēni iejutās dekoratoru, skatuves strādnieku, aktieru  lomās. Tika pastāstīts arī par tādām profesijām, kā režisors, kostīmu mākslinieks, scenogrāfs, suflieris. Nosaucot  profesijas, skolēni minēja, ko dara šo profesiju pārstāvji, kāpēc teātrī šīs profesijas ir vajadzīgas.
Paldies Teātra muzejam par laipno uzņemšanu un interesanto ekskursiju! Foto


Rujienas sinsillasEkskursija – darba procesa vērošana. Zvērkopja profesija

29. maijā projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" ietvaros 3. a un  4.a klases apmeklēja šinšillu audzētavu Rūjienas novada, Jeru pagastā.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


SeminarsSeminārs jauniešiem “Gribu kļūt uzņēmējs”

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 24. maijā Ādažu vidusskolas baltajā zālē 11. klašu skolēni piedalījās seminārā, kuru vadīja Jolanta Priede, lektore RTU ekonomikas un vadības jomās, pieredzējusi, motivējoša vadītāja, diplomēta karjeras konsultante, RTU Karjeras centra dibinātāja un “RTU karjeras dienu” projekta aizsācēja, Latvijas Karjeras attīstības atbalsta asociācijas valdes locekle, kuras zinātniskā darbība saistīta ar studējošo uzņēmējspēju (kompetenču) attīstību.   Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Laimas muzejsSaldumu ražošanas meistars. Tehnologa profesija.

Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

23. maijā Ādažu vidusskolas 2. c klase devās iepazīt šokolādes tapšanas tradīcijas uz saldumu fabriku „Laima”, kas ir lielākais saldumu ražotājs Latvijā. Aizraujošā un interaktīvā veidā bija iespēja uzzināt, kāda ir šokolādes ražošanas vēsture un noslēpumi, kā arī kāds ir kakao pupas ceļš no koka zara līdz pārtapšanai garšīgā šokolādes tāfelītē.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Eksperimentu parade"Vēlos kļūt fiziķis vai ķīmiķis" 24.05.-25.05.2017. 1.-4. klasēm

Zinātkāres centra “ZINOO Rīga” radošā komanda vadīja nodarbības sākumskolas skolēniem, lai atklātu un rosinātu skolēnu zinātkāri par sevi un apkārtējo pasauli un tehnoloģijām, iepazītu ar ķīmiju un fiziku saistīto profesiju daudzveidību.   

Lasīt vairāk   Sk. attēlus   Sk. attēlus   Sk. attēlus


NOVIKONTASEkskursija - jūras un jūrniecības profesiju pasaulē

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 23. un 25. maijā Ādažu vidusskolas 8.klašu skolēni apmeklēja Novikontas Jūras koledžu, lai tuvāk iepazītos ar jūras un jūrniecības profesijām, praktiski veicot dažādus uzdevumus. Meitenes uz zēni iepazinās ar mācību programmu koledžā, un uzzināja par jūrniecības profesijām no jūrniekiem, kuri strādā Novikontas Jūras koledžā.   

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Bot darzsDaba, vide un profesijas LU Botāniskajā dārzā

Lai gan mācību gads strauji tuvojas beigām, 23. un 24.maijs Ādažu vidusskolas 5. un 6. klašu skolēniem bija jaunu zināšanu apguves un interesantu piedzīvojumu izbaudīšanas dienas.  Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu LU Botāniskajā dārzā bija īpaši sagatavotas 6 tematiskās nodarbības (laboratorijas), lai  palīdzētu mūsu skolēniem labāk iepazīt ar dabu un vidi saistītās profesijas.

Lasīt vairāk   Sk. attēlus


LNMMEkskursija “Profesijas mākslas pasaulē”

 Ar ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 "Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs"finansiālu atbalstu 23. maijā 10.klašu skolēni piedalījās ekskursijā, kuras laikā iepazinās ar Latvijas Nacionālā Mākslas muzeja arhitektūru un vidi, kā arī ar muzejā un mākslas pasaulē pārstāvētajām profesijām. 
Ekskursijas sākumā jaunieši apmeklēja muzeja krātuvi pagrabstāvā, kur uzzināja, kā tiek uzglabāti mākslas darbi, kā arī ieguva informāciju par kolekciju glabātāju un izstāžu kuratoru profesijām.

 Lasīt vairāk   Sk. attēlus


Karjeras izgl 4dKarjeras izglītība mācību procesā 

4. d klases skolēni latviešu valodas un literatūras stundās apguva tēmu “Aktiera profesija.” Lai labāk iepazītu ar teātra mākslu saistīto profesiju daudzveidību, skolēni strādāja grupās. Katra grupa varēja izvēlēties vienu no trim latviešu autoru dzejoļiem un iestudēt īsu teātra uzvedumu. Tika veidotas afiša un programma J. Poruka bērnu dzejolim “Tracis,” V. Luksa dzejolim “Dziesma par slinko Jānīti, ” V. Plūdoņa dzejolim“ Ozoliņš un beka.” Katra grupa ar savu iestudējumu uzstājās klasē.
Paldies 4.d klases skolēniem par ieguldīto darbu un interesantajiem priekšnesumiem!     Sk. attēlus


Karjera 4Eiropas diena, Latvijas valsts 09.05.2017. 12.ab klasēm

Skolā viesojās Satversmes tiesas tiesnesis Gunārs Kusiņš, bijušais Ādažu pamatskolas absolvents un vadīja politikas un tiesību stundu 12. klašu skolēniem.

Lasīt vairāk
Sk. attēlus


Karjera 5Meža ekspedīcija

28. aprīļa rītā Ādažu vidusskolas pagalmu pieskandēja 1.klašu skolēnu priecīgās balsis. Visi lietus mākoņi tika izgaiņāti, un varēja sākties LVM organizētā Meža ekspedīcija Vidusdaugavā, Tomes mežu masīvā.  

Lasīt vairāk    Sk. attēlus


 

 

o   Izprast sevi

o   Izvērtēt savu pieredzi un sasniegumus

o   Veidot pašapziņu

o   Apzināt savas stiprās un vājās puses

o   Plānot un vadīt savu karjeru

o   Novērtēt darba tirgus priekšrocības un trūkumus

o   Pētīt izglītības iespējas

Pieņemt lēmumu

 

Ādažu vidusskola

Reģ. Nr. 4313901280

Gaujas ielā 30, Ādažos,

Ādažu novadā, LV – 2164

T: 67996165; F: 67996276

e-pasts: vidusskola@adazi.tl.lv

Skolas mājas lapa:

www.adazuvidusskola.lv

T: 67996248; M: 26069408

 e-pasts: anita@adazi.tl.lv

Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes. Piekrītot sīkdatņu izmantošanai, tiks nodrošināta tīmekļa vietnes optimāla darbība.

Turpinot vietnes apskati, jūs piekrītat, ka izmantosim sīkdatnes jūsu ierīcē. Savu piekrišanu jūs jebkurā laikā varat atsaukt, nodzēšot saglabātās sīkdatnes.

Piekrītu
©2019 Ādažu vidusskola

Search