Vārda dienu svin: Sniedze, Meta / 02.12.2023

booked.net

Skolotāji

Skolotāji

 

 Skolotaji 2023 2024
 "Ar labām domām uz skolu nākt,

                                                                             Jaunu gaitu mums visiem sākt..." 

                                                                                                               (A.Auziņš)

 

 • Solvita Vasiļevska
 • Ārija Aile
 • Inga Akmene
 • Iveta Akopjana
 • Rita Akota
 • Agneta Akseņenko
 • Evija Allena
 • Anita Apine
 • Egita Atslēga
 • Māra Balode
 • Vaira Baltgaile
 • Liāna Batņa
 • Česlavs Batņa
 • Laila Bēkmane
 • Dace Berķe-Berga
 • Aiga Bērziņa
 • Dace Diāna Bērziņa
 • Santa Bērziņa
 • Aiga Bēvalde
 • Vita Bēvalde
 • Irēna Bleiva
 • Zane Brahmane
 • Santa Brensone
 • Alma Brinkmane
 • Eva Bunkeviča
 • Velga Cekute
 • Santa Čiževska
 • Jeļena Daktiņa
 • Dace Dambe
 • Līga Danča-Pētersone
 • Anna Deniškāne
 • Ilze Dreimane
 • Dace Dumpe
 • Regīna Eihmane
 • Svetlana Fisenko
 • Artūrs Valters Freibergs
 • Zanda Freimute
 • Jadviga Fursa
 • Liene Grantiņa
 • Ieva Grāvīte
 • Aiga Grinberga-Sipeniece
 • Natālija Grišina
 • Nadežda Grūbe
 • Rita Iesalniece
 • Liene Jakobsone
 • Sendija Jakševica
 • Evija Janķēviča
 • Agnese Jaukule
 • Aina Jermacāne
 • Sarma Jēkabsone
 • Mārtiņš Jirgensons
 • Jeļena Jonase
 • Laura Jonase
 • Linda Kalniņa
 • Aija Kalviša
 • Inga Karlovska
 • Gundega Kaugure
 • Edīte Kāna
 • Ēriks Kāpostiņš
 • Inese Kibule
 • Kitija Kiseļova
 • Aija Kizjakova
 • Linda Klauša
 • Liene Klēvere
 • Edgars Klibus
 • Anda Kļave
 • Spulga Krastiņa
 • Sanita Krauze
 • Tatjana Kristholde
 • Sandra Krūma
 • Aija Krūze
 • Zane Kubuliņa
 • Diāna Kudule
 • Maija Kulinska
 • Danija Kundziņa
 • Vera Kuranova
 • Leonīds Kuzņecovs
 • Antra Laizāne
 • Varis Lamsters
 • Dace Lancmane
 • Dace Lapsiņa
 • Renāte Lasmane
 • Inese Laubenbaha
 • Baiba Lauska
 • Normunds Legzdiņš
 • Evita Lenša
 • Inese Lēruma
 • Elīna Lūsīte
 • Jevgeņijs Ļitvinovs
 • Ilze Mačuļska
 • Gunta Maijere
 • Ilva Mangulsone
 • Katarina Matisa
 • Dace Matisone
 • Ilze Medne
 • Baiba Mežule
 • Ināra Mičule
 • Inta Mičuliša
 • Aiga Mikasenoka
 • Ieva Miķelsone
 • Anita Milanceja
 • Aivars Milancejs
 • Pāvels Murāns
 • Liene Nazarova
 • Zita Neimane
 • Aiga Pavasare
 • Liene Perro
 • Albīna Petrova
 • Indra Pietkeviča
 • Gunta Pļaveniece
 • Ieva Prūse
 • Inga Pūcīte
 • Liāna Pumpure
 • Ieva Ramba
 • Kārlis Ramba
 • Anete Rābante
 • Vita Reinbooma
 • Elita Rikmane
 • Nora Romana
 • Ineta Rītiņa
 • Inese Roste-Timrota
 • Dace Rozīte-Žagariņa
 • Anita Rubene
 • Olga Sasina
 • Ieva Saulīte
 • Sarmīte Savicka
 • Mārīte Sīmane
 • Irita Skaistkalne-Virka
 • Skaidrīte Skrina
 • Dace Skuja
 • Diāna Smirnova
 • Jeļena Smirnova
 • Liene Spriņģe
 • Inna Stepanova
 • Liene Stērniniece
 • Ilze Sticenko
 • Sanita Stoļarova
 • Ligita Strautniece
 • Ināra Strazdiņa
 • Lāsma Streiķe
 • Ilona Svekre
 • Lelde Šakele
 • Anna Šiškoviča
 • Ramona Tamane
 • Sanita Taube
 • Inguna Tauriņa
 • Anna Tretjakova
 • Linda Tūtere
 • Kristīne Urniežus
 • Lāsma Vaicekauska
 • Ingrīda Veilande
 • Evija Veinberga
 • Olga Vētra
 • Zane Vilkina
 • Amanda Džesika Viša
 • Samanta Leslī Viša
 • Māra Viška
 • Laura Vītola
 • Santa Zālamane

 

 

 

Par mūsu skolotājiem:

Ādažu vidusskola

Reģ. Nr. 4313901280

Gaujas ielā 30, Ādažos,

Ādažu novadā, LV – 2164

T: 26375745

e-pasts: skola@adazuvidusskola.lv

Skolas mājas lapa:

www.adazuvidusskola.lv

T: 26069408

 e-pasts: anita.milanceja@adazuvidusskola.lv

Piekļūstamības paziņojums
Simbols e

e-adrese

Search